MAZERET, İnsanın Kendisine Söylediği En Büyük Yalandır.
Hz. Ali Davet Formu

Kitap

  1. Ana Sayfa
  2. Kitap
Yönetmek İçin Mazeret Yok
 

 Bu kitapta 21. Yüzyılda yöneticiliğin ve liderliğin ana esaslarını ele alan Şaban Kızıldağ,

büyük resmi görmenin yanı sıra, o resmi yeniden çizmeye hazırlanmanın önemli adımlarını bize cömertçe gösteriyor.

Küçük işletmelerden büyük holdinglere uzanan yelpazede bir yol haritası çizen

Kızıldağ'ın Yönetmek İçin Mazeret Yok kitabı, bu yüzyılda lider olmak isteyenler için istifade edilmesi gereken kaynak bir eser.

 

İletişimde Mazeret Yok

Bugüne kadar bir milyonu aşkın insana "Eğitim için, gelişim için, değişim için ve daha güzel bir dünya için: Mazeret Yok.

" dedirtmeyi başaran Dr. Şaban Kızıldağ, hem bilimsel hem eğlenceli bir iletişim kitabı kaleme aldı.

Beden dili, kendini ifade edebilme, diksiyon, kültürel donanım gibi konularda yolumuzu aydınlatan Dr. Şaban Kızıldağ'ın kitabı

İletişimde Mazeret Yok'u okuduğunuzda, insanlarla iletişimde kendinizde göremediğiniz eksikliklerin farkına varacak ve hayatınızdaki değişime siz bile şaşıracaksınız.

 

 

Asırlar Boyunca Eminönü
 

Roma, Bizans ve Osmanlı devletlerinin hükümranlığını yaşayarak asırlar boyunca üç medeniyete 

beşiklik eden İstanbul’un merkezi Eminönü; tarihi meydanları, camileri, medreseleri, kütüphaneleri, 

çeşmeleri, sebilleri ile üç ciltlik kitapta toplandı.

Adını Topkapı Sarayı’nın emin ve güvenilir oluşundan alan Eminönü, İstanbul’un en eski yerleşim ve 

yönetim yerlerinden biri. Osmanlı Devleti döneminde İstanbul’un tek ticaret merkezi olan Eminönü, 

şimdi de Türkiye’nin en büyük toptan ticaret merkezi. Tarihi Kapalıçarşı ve Mısır Çarşısı’nın kurulu 

bulunduğu ilçe olan Eminönü, turistlere seyirlik ve alışveriş için geniş imkanlar sunuyor. İstanbul’un 

en önemli turistik merkezleri Sultanahmet, Topkapı Sarayı ve önce kilise, sonra cami daha sonra ise 

müze olan Ayasofya, Eminönü sınırları içerisinde bulunuyor.....

 

 

Aynası İştir Kişinin Lafa Bakılır
 

Diksiyonunuz mu kötü? Beden dilinizi doğru mu kullanamıyor musunuz? Topluluk karşısında 

konuşurken sıkıntı yaşıyor, bu konuya bir çözüm bulamıyor musunuz? Doğru anlaşılamamaktan 

ya da kendinizi doğru anlatamamaktan yoruldunuz mu? Kültürel donanım açısından yetersiz 

olduğunuzu düşünüyor ve bunun için neler yapacağınızı kestiremiyor musunuz? Bir işe başlamakta, 

bir konuda karar almakta ya da sahip olduğunuz yetenekleri doğru değerlendirmekte güçlük mü 

çekiyorsunuz?

Dersaadet’ten İstanbul’a Eminönü Ailesi
 

Dersaadet’ten İstanbul’a Eminönü Ailesi isimli bu eser; amacı, metodolojisi ve kapsamı itibariyle 

üst düzeyde bilimsel bir çalışmadır. Bilimsel disiplinlerden Aile sosyolojisi içerisinde gerçekleştirilen 

bu çalışma; belirli açılardan “sosyal yapı ve değişme araştırmalarına” ve “kentsel monografilere” 

eklemlenmekle birlikte araştırmaya konu olan obje(Eminönü Aileleri) itibariyle toplumsal yapı 

araştırmaları ve Eminönü tarihi açısından bir ilke imza atmaktadır. Literatürde Eminönü Aileleri 

hakkında bilgiler hiç yok değildir. Özellikle İstanbul’u konu alan tarihi metinlerde Eminönü’nün 

sosyal doku unsurları, mahalle yaşantısı, kültürü ve diğer aileye ilişkin bilgiler mevcuttur. 

Fakat bu bilgiler genel olarak hem cumhuriyet öncesi dönemlere aittir ve hem de doğrudan 

Eminönü aile yapısı ve değişimini konu almaktadır.

Medya Çocukları

Türkiye insanı bugün popüler kültürün etkisine ve kitle toplumu olma yoluna gitmiştir. Türkiye'de hakim 

olan kültür de ağırlıklı olarak medyatik popüler kültürdür. Bugün Türkiye genelinde gençler, günde ortalama 

5-6 saat medya ile içiçe yaşamaktadırlar. Bu zaman dilimi, insanların ömürlerinin dörtte birini kesintisiz medya 

ile geçirmesi anlamına gelmektedir. Medya imgeler oluşturarak, insanların hayallerini, düşlerini satın almakta, 

onları popüler kültür sürecinin içerisine çekmektedir. Bunun bize, özgü bir sorun olduğunu iddia etmek de 

büyük bir yanılgıdır. Sanayileşmiş ülkelerde popüler kültür sorunu yaşanmaktadır ve konu üzerinde ciddi bir 

şekilde çalışılmaktadır. 

 

 

 

Yöneticiliğin Temel Haritası

Elinizdeki kitap, size 21. Yüzyılda yöneticiliğin ve liderliğin haritasını çiziyor. Bu haritada aynı zamanda, 

tüm küreyi kapsayan değişimlerin de haritası. Cunku bu yüzyılda liderliğe soyunmak herkesin harcı değil. 

Yönetmeye hazırlanıyorsanız, büyük resmi görmekten öte, onu yeniden çizmeye de hazırlanmak zorundasınız. 

 

Bu nedenle elinizdeki haritayı, en küçük işletmelerden en büyüklerine hitap edebilecek şekilde hazırladık. 

Çünkü, yönetmenin 21. yüzyıldaki anlamını doğru bir şekilde çözmek ve bu çözümü herkes için mümkün 

kılmak zorundayız.

 

 

Yer Çekimine Karşı Temel Bilgiler

Doç. Dr. Temel Kotil; bir mühendis, bir akademisyen, bir yönetici, bir lider, bir baba, 

bir evlat, bir dost ve daha birçok şey… Türk Hava Yolları’nın dünya markası olması 

yolunda birçok şeyi sırtlandı. Takım arkadaşlarıyla birlikte inanılmaz başarılara imza attılar. 

Her yerde olduğu gibi birçok problemle karşılaştılar. Yer çekimi büyük bir çekim kuvvetidir. 

Ayaktan çekmeler, çatışmalar, ayrı düşünceler, direnmeler ve daha bir sürü şey… Bütün 

bunları bilmek, okumak zannediyorum birçok insana fayda sağlayacaktır. 

 

 

Keyifli okumalar…