Kitapları

Hayatta Başarı

İletişimde Başarı

Liderlikte Başarı

Mazeret Yok

İletişimde Mazeret Yok

Yönetmek için Mazeret Yok

Yer Çekimine Karşı Temel Bilgiler

Aynası İştir Kişinin Lafa Bakılır

Yöneticiliğin Temel Haritası

Medya Çocukları

Dersaadet’ten İstanbul’a Eminönü Ailesi

Asırlar Boyunca Eminönü