MAZERET, İnsanın Kendisine Söylediği En Büyük Yalandır.
Hz. Ali Davet Formu

Medya Çocukları

  1. Ana Sayfa
  2. Kitaplar
  3. Medya Çocukları

Sayfa Sayısı : 80
Dili : Türkçe
Yayınevi : Şehir Yayınları

 

ARKA KAPAK YAZISI

Türkiye insanı bugün popüler kültürün etkisine ve kitle toplumu olma yoluna gitmiştir. Türkiye'de hakim 

olan kültür de ağırlıklı olarak medyatik popüler kültürdür. Bugün Türkiye genelinde gençler, günde ortalama 

5-6 saat medya ile içiçe yaşamaktadırlar. Bu zaman dilimi, insanların ömürlerinin dörtte birini kesintisiz medya 

ile geçirmesi anlamına gelmektedir. Medya imgeler oluşturarak, insanların hayallerini, düşlerini satın almakta, 

onları popüler kültür sürecinin içerisine çekmektedir. Bunun bize, özgü bir sorun olduğunu iddia etmek de 

büyük bir yanılgıdır. Sanayileşmiş ülkelerde popüler kültür sorunu yaşanmaktadır ve konu üzerinde ciddi bir 

şekilde çalışılmaktadır. 

Popüler kültür-medya ilişkisi ele alındığında, bunun toplumun genelini ilgilendiren bir olgu olduğu düşüncesi 

hakimdir. Ancak medya, özellikle sosyal kimliğin kazanıldığı dönem olan 15-25 yaş arasındaki gençleri öncelikli 

hedef almakta ve onlara dayattığı yeni hayat tarzını ve popüler kültürü yaygınlaştırmaya çalışmaktadır.