MAZERET, İnsanın Kendisine Söylediği En Büyük Yalandır.
Hz. Ali Davet Formu

Dersaadet’ten İstanbul’a Eminönü Ailesi

  1. Ana Sayfa
  2. Kitaplar
  3. Dersaadet’ten İstanbul’a Eminönü Ailesi

Sayfa Sayısı : 370
Dili : Türkçe
Yayınevi : Beyaz Sanat

 

ARKA KAPAK YAZISI

Dersaadet’ten İstanbul’a Eminönü Ailesi isimli bu eser; amacı, metodolojisi ve kapsamı itibariyle 

üst düzeyde bilimsel bir çalışmadır. Bilimsel disiplinlerden Aile sosyolojisi içerisinde gerçekleştirilen 

bu çalışma; belirli açılardan “sosyal yapı ve değişme araştırmalarına” ve “kentsel monografilere” 

eklemlenmekle birlikte araştırmaya konu olan obje(Eminönü Aileleri) itibariyle toplumsal yapı 

araştırmaları ve Eminönü tarihi açısından bir ilke imza atmaktadır. Literatürde Eminönü Aileleri 

hakkında bilgiler hiç yok değildir. Özellikle İstanbul’u konu alan tarihi metinlerde Eminönü’nün 

sosyal doku unsurları, mahalle yaşantısı, kültürü ve diğer aileye ilişkin bilgiler mevcuttur. 

Fakat bu bilgiler genel olarak hem cumhuriyet öncesi dönemlere aittir ve hem de doğrudan 

Eminönü aile yapısı ve değişimini konu almaktadır.


Kısaca, literatürde tüm zamanlar için Eminönü aile yapısı ve değişimi konulu bir çalışma yoktur. 

Bu bağlamda Şaban KIZILDAĞ’ın akademik nitelikli bu eseri teorik ve uygulamalı kısımlarıyla 

akademisyenler için temel bir başvuru kaynağı olacağı gibi aile, kent İstanbul, Eminönü ve 

sosyal değişme gibi konu ve kavramlara ilgi duyan tüm kesimlere hitap eden keyifle okunacak 

bir eserdir.